Client אמציה דמלין, בית אלעזרי
Date of completion 07/2014
Project designer סאנסה אנרגיה
  • זיהוי תופעת ה-PID
  • שיפור תפוקת המערכת על ידי מניעת אובדן אנרגיה
  • מניעת הפסדי תפוקה בעתיד, כאשר יוחלפו הקולטים הפגועים
  • מניעת הפסדי תפוקה מתקלות עתידיות